همایش آموزشی آشنایی با قانون خدمات کشوری در بوشهر برگزار می شود

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر گفت : همایش آموزشی آشنایی با قانون خدمات کشوری پنجشنبه نوزدهم خرداد ماه دراستانداری بوشهر برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر دکتر سید محمد هاشمی فرد مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر گفت : همایش آموزشی آشنایی با قانون خدمات کشوری پنجشنبه نوزدهم خرداد ماه دراستانداری بوشهر برگزار می شود
وی گفت در جهت ارتقاءدانش مدیران استان در زمینه قانون خدمات کشوری و رفع ابهامات موجود در بین مدیران و کارشناسان مرتبط در سطح استان تصمیم گرفته شد همایش آشنایی با قانون خدمات کشوری را با حضور یکی از اساتید این بخش برگزار کنیم که سید صدر الدین صدری نوش آبادی که از مدیران با سابقه معاونت توسعه مدیریت نهاد ریاست جمهوری و مولف کتاب شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد جهت تدریس دعوت شد .
دکتر هاشمی فرد افزود این دوره از سری دوره های آموزشی الزامی مدیران است و در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان گواهی آموزش صادر خواهد شد
وی همچنین از اجرای همزمان این همایش به صورت ویدئو کنفرانس در کلیه فرمانداریهای استان با حضور مدیران ادارات شهرستان خبر دادروابط عمومی دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر
17 خرداد 1390
منبع: